ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.ศรีตระกูล

********************

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-45826094

ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtstk@gmail.com

ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.sritrakoon.go.th

 

Visitors: 14,308