ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.63-30 มิ.ย.2563 ตามนโยบายกรมส่งเสริมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 14,305