ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

เดือน

จำนวนเรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

    ตุลาคม 2563 0  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    พฤศจิกายน 2563 0  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    ธันวาคม 2563 0  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    มกราคม 2564 0  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    กุมภาพันธ์ 2564 0  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    มีนาคม 2564 0  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    เมษายน 2564 0  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    พฤษภาคม 2564 0  ไม่มีเรื่องร้องเรียน
    มิถุนายน 2564        
    กรกฎาคม 2564        
    สิงหาคม 2564        
    กันยายน 2567        
รวม
Visitors: 14,308