การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหารเป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาตำบลศรีตระกูล

Visitors: 14,307