โครงการทัศนศึกษาดูงาน 2562

ศึกษาดูงาน62 ที่ จ.เชียงรายและ จ.เชียงใหม่
Visitors: 14,307