ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีตระกูล

->ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
หมู่ที่ 7 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140

->โทรศัพท์หมายเลข 045 826 094 หรือโทรสาร 0 5645 826 094

->สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
หมายเลข – 081 076 5939


->สายด่วน ปลัด อบต.ศรีตระกูล
หมายเลข 088 594 1517


->เว็บไซต์ : www.sritrakoon.go.th


->อีเมลล์ : abtstk@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 14,306